APPLICATION FORM FOR ADMISSION

DUAL DEGREE PROGRAMME (DDP)

THE ACADEMY OF FINANCE IN ASSOCIATION WITH THE UNIVERSITY OF GREENWICH (UNITED KINGDOM)- ACCA GLOBAL ACCREDITATION AND F1-F9 EXEMPTIONS

Major Code: 7340201DDP1 (A00) 7340201DDP2 (A01,D01,D07)

Location: Academy Of Finance (Institute of International Finance Education) No 19, Hang Chao Alley, Cat Linh Ward, Dong Da District, Hanoi city

Chú ý:
– Sau khi đăng ký xong, bạn sẽ nhận được email thông báo “đã nộp hồ sơ thành công”, bạn cần kiểm tra email của mình, đảm bảo rằng email của bạn không tự động chuyển email rác, hoặc bị block…
– Mỗi thí sinh chỉ đăng ký duy nhất một lần. Trường hợp khai báo sai, sót, nhầm, thiếu thông tin thì gửi email “Đề nghị đính chính hồ sơ” bằng cách reply lại email vừa nhận được và đính kèm các minh chứng đính chính (ảnh chụp hoặc scan văn bản chứng từ để được đính chính).
– Trường hợp sau khi kiểm tra, thấy các thông tin đã khai đúng, đủ thì không cần trả lời email đã nhận được.
– Tìm hiểu thủ tục đăng ký đối với du học sinh tại: www.iife.edu.vn