NHẬP HỌC trực tuyến

Chương trình DDP – Mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme)
LKĐT bậc đại học, hệ chính quy giữa Học viện Tài chính và University of Greenwich (UK)
Khóa DDP8 (2023-2027) tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính

(* Chú ý chỉ bấm “NỘP NGAY” 1 lần duy nhất và chờ đợi upload Hồ sơ)

Đề nghị scan đầy đủ, rõ nét, không mờ, không mất góc tất cả các trang của các bản gốc, hoặc bản chính của các giấy tờ thuộc danh mục các hồ sơ yêu cầu nêu trên và nộp trực tuyến trên website của Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính.
Thời hạn nhận nhập học trực tuyến: trước ngày 09/09/2023.
Tất cả các trường hợp chưa hoàn thành đầy đủ thủ tục xác nhận nhập học nêu trên tại
thời điểm ngày 09/09/2023 được xác định là “từ chối nhập học” và chỉ tiêu xét tuyển sẽ được chuyển cho đối tượng khác.