Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng HSG

HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY HAI BẰNG ĐẠI HỌC (DDP)

LIÊN KẾT GIỮA HỌC VIỆN TÀI CHÍNH VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GREENWICH (UK)

Mã ngành: 7340201DDP1 (A00) 7340201DDP2 (A01,D01,D07)

Chú ý:
– Sau khi đăng ký xong, bạn sẽ nhận được email thông báo “đã nộp hồ sơ thành công”, bạn cần kiểm tra email của mình, đảm bảo rằng email của bạn không tự động chuyển email rác, hoặc bị block…
– Mỗi thí sinh chỉ đăng ký duy nhất một lần. Trường hợp khai báo sai, sót, nhầm, thiếu thông tin thì gửi email “Đề nghị đính chính hồ sơ” bằng cách gửi vào địa chỉ email p.t.tam@iife.edu.vn và đính kèm các minh chứng đính chính (ảnh chụp hoặc scan văn bản chứng từ để được đính chính).
– Trường hợp sau khi kiểm tra, thấy các thông tin đã khai đúng, đủ thì không cần trả lời email đã nhận được.