ĐĂNG KÝ DỰ THI IELTS

Chương trình DDP – Mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme)
LKĐT bậc đại học, hệ chính quy giữa Học viện Tài chính và University of Greenwich (UK)
Đăng ký dự thi Format
Đăng ký dự thi Quốc tế
* Chú ý chụp mặt trước và mặt sau CMND/CCCD trên 1 bản hoặc chụp Hộ chiếu trên 1 bản trước khi upload file