XÁC NHẬN NHẬP HỌC

Chương trình DDP – Mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme)
LKĐT bậc đại học, hệ chính quy giữa Học viện Tài chính và University of Greenwich (UK)
Diện xét tuyển theo kết quả thi THPT
Khóa DDP6 (2021-2025) tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính

Đề nghị scan đầy đủ, rõ nét, không mờ, không mất góc tất cả các trang của các bản gốc, hoặc bản chính của các giấy tờ thuộc danh mục các hồ sơ yêu cầu nêu trên và nộp online trên website của Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính.

Thời hạn xác nhận nhập học online: trước 18h00 ngày 20/09/2021.
Tất cả các trường hợp chưa hoàn thành đầy đủ thủ tục xác nhận nhập học nêu trên tại
thời điểm 18h00 ngày 25/09/2021 được xác định là “từ chối nhập học” và chỉ tiêu xét tuyển sẽ được chuyển cho đối tượng khác.